موسسه سنین CNIN Institute

اپیدمیولوژی لوسمی سلول مویی HCL

Hairy Cell Leukemia (HCL) Epidemiology


 

اپیدمیولوژی لوسمی سلول مویی HCL در جهان:

HCL بیماری نادری است. هر سال حدود 700 نفر در امریکا به آن مبتلا می شوند. شیوع آن در مردها بیشتر از زنها است و سن متوسط تشخیص آن حدود 50 سالگی است.

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در کشورهای سراسر جهان اینجا کلیک نمایید."

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در استانهای ایران اینجا کلیک نمایید."

 

منبع: WebMD 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف