موسسه سنین CNIN Institute

اپیدمیولوژی لنفوم مرتبط با HIV

HIV Associated Lymphoma


 

اپیدمیولوژی لنفوم مرتبط با HIV در جهان:

شیوع لنفوم غیرهوچکین سیستمیک در مبتلایان به ایدز 1000 برابر جمعیت عادی است. در آمریکا شیوع لنفوم مرتبط با HIV در سیاهپوستان نسبت به سفیدپوستان کمتر است. اگرچه شیوع لنفوم غیر هوچکین سیستمیک در مردان و زنان برابر است ولی لنفوم افیوژن اولیه (PEL) بیشتر در مردان اتفاق می افتد.

در کودکان و جوانان مبتلا به عفونت HIV، لنفوم غیرهوچکین (NHL) رایج ترین بدخیمی است. به طوری که 2% کودکانی که ایدز دارند، مبتلا به NHL هستند. در آمریکا شیوع لنفوم غیر هوچکین سیستمیک در بیماران مبتلا به HIV تقریبا 1.18 مورد در 100 نفر است.

شیوع لنفوم اولیه سیستم عصبی مرکزی 100 برابر جمعیت عادی است. شیوع (PCNSL) لنفوم اولیه سیستم عصبی مرکزی در طول زمان تغییر کرده است و تحت تاثیر HAART درمان قرار گرفته است. این تومور در افرادی که سیستم ایمنی نرمال دارند نادر است. لنفوم اولیه مغز 4% PCNSL ها را تشکیل می دهد که در افراد با ایمنی نرمال شیوع 30 نفر در یک میلیون نفر در سال دارد.

 

 

اپیدمیولوژی لنفوم مرتبط با HIV در ایران:

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در استانهای ایران اینجا کلیک نمایید."

 


منبع: Medscape 2018
گردآورنده: محمد کارگری، داشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف