موسسه سنین CNIN Institute

سن و ریسک سرطان

Age & Cancer Risk


 

مقدمه:

اگر چه از برخی از این ریسک فاکتورها می توان اجتاب ورزید اما برخی مانند سن غیر قابل اجتناب است. محدود نمودن مواجهه با ریسک فاکتورهای قابل اجتناب ممکنست ریسک ایجاد انواع خاصی از سرطان را کم کند. در کل مهمترین ریسک فاکتور سرطان برای خیلی از سرطانها افزایش سن است. بر اساس جدید ترین اطلاعات آماری سن متوسط تشخیص سرطان 66 سالگی است. این بدین معنی است که نیمی از موارد سرطان در افرادی رخ می دهد که زیر این سن هستند ون یمی از موارد هم در افراد بالای این سن رخ می دهد. یک چهارم موارد جدید سرطان در افراد 65 تا 74 سال رخ میدهد. یک الگوی مشابه برای خیلی لز سرطانهای شایع دیده می شود. مثلا سن متوسط تشخیص سرطان سینه 61 سالگی، سرطان روده بزرگ 68 سالگی، سرطان ریه 70 سالگی و سرطان پروستات 66 سالگی است.

سرطان می تواند در هر سنی رخ دهد. مثلا شایعترین سن سرطان استخوان زیر 20 سال است و بیش از 25% موارد در این رده سنی رخ میدهد. 10% لوسمی ها در بچه ها و نوجوانان زیر 20 سال اتفاق می افتد، درحالیکه تنها 1% سرطانها در این محدوده سنی اتفاق می افتد. برخی انواع سرطان مانند نوروبلاستوما در بچه ها یا نوجوانان شایعتر از بزرگسالان هستند.

 

منبع: American Cancer Society 2107
مترجم: سیدسعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

ریسک فاکتورهای سرطان

سرطان در اثر تغییرات ژنتیکی ایجاد می شود. این تغییرات منجربه رشد کنترل نشده سلول ها می شود. اغلب این تغییرات ژنتیکی غیر خانوادگی (تک گیر) است نه ارثی و خانوادگی. عامل بروز این تغییرات ژنتیکی فاکتورهای محیطی است. فاکتور محیطی یعنی هر عامل خارج از بدن انسان که بر بدن انسان تاثیر می گذارد که شامل فاکتورهای فیزیکی (آلودگی هوا، نور خورشید، ...) و شیوه زندگی (بی تحرکی، ...) و رفتارهای ما (تغذیه، ...) می شود. به دلیل ابهامات مطالعات علت شناسی، سرطانزایی اغلب فاکتورهای محیطی مورد تردید است.