موسسه سنین CNIN Institute

مسایل حقوقی بیمار مبتلا به سرطان در بیمارستان


 

1. بعد از فوت بیمار بدهی وی به بیمارستان را چه کسی باید پرداخت کند؟

اگر بيمار زنده باشه از اموال وي برميدارند اگر مال نداشت بر اساس طبقات ارث از مال ورثه اي كه در صورت فوت از وي ارث ميبرند و اگر ورثه نداشت يا ورثه مالي نداشتند از بيت المال برداشته مي شود چون در اين صورت رهبر متولي اوست و اگر فوت شد اول از اموال خودش كه به صورت دين بر تركه اش مقرر ميشود و اگر مالي نداشت به همان ترتيب از ورثه اخذ ميشود.

 

2. پس از پر کردن فرم رضایت برای اجازه عمل سرطان سینه مادرم از من درخواست کردند که آنرا قیم یا ولی یا ... امضا نمایند. منظور از قیم کیست؟

 بر اساس ماده 1218 قانون مدنی برای اطفالی که ولی ندارند، مجانین (فردی که دچار روان پریشی و بیماری روانی وخیم شده و بروز این بیماری کنترل رفتار و کردار و اندیشه را از فرد می گیرد) و اشخاص غیر رشیدی(فردی که به سن 18 سال رسیده اما از نظر عقلی نمی تواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره کند) که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر(کودکی) آن ها بوده (به این معناست که فرد از همان کودکی مجنون بوده و اینطور نبوده است که بعد از بلوغ یک مدت عاقل بوده و سپس عقل خود را از دست بدهد) و ولی (پدر، جد پدری و وصی) نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آن ها نباشد، قیم تعیین می شود. برای قیم شدن شرایطی لازم است و اولویت با بستگان و خویشاوندان است. اما مداخله قیم در امور فرد مجنون یا محجور مختص امور مالی است و انجام امور مالی، معاملات و پرداخت ها بر عهده ی قیم است که از اموال مجنون انجام می شود. در خصوص این سوال نیز که اجازه قیم را ضروری دانسته است در واقع طبق ماده 82 قانون امور حسبی نیز اجازه در امور مالی است که قیم باید هزینه معالجه آن ها را به بیمارستان بپردازد.

 


گرد آورنده: الهه السادات کسایی، دکترای حقوق