موسسه سنین CNIN Institute

پیشگیری از لنفوم هوچکین HL:

 

تعداد کمی از عوامل خطر شناخته شده برای لنفوم هوچکین را می توان تغییر داد. بنابراین پیشگیری از بیشتر موارد این بیماری در این زمان ممکن نیست.

عفونت با HIV، (ویروس عامل ایدز)، به افزایش خطر کمک می کند. بنابراین یک راه برای محدود کردن خطر شما این است که از عوامل شناخته شده خطر ابتلا به HIV جلوگیری کنید. از جمله راه­های پیشگیری عدم استفاده از مواد مخدر داخل وریدی یا اجتناب از رابطه جنسی محافظت نشده یا نداشتن شرکای جنسی متعدد است. می­توانید درباره عفونت HIV، ایدز و سرطان بیشتر مطالعه کنید.

یکی دیگر از عوامل خطر لنفوم هوچکین عفونت ویروس اپشتین بار (عامل مونونوکلئوز عفونی یا مونو) است، اما هیچ راهی برای پیشگیری از این عفونت وجود ندارد.

 
 

منبع: American Cancer Society 2017
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
           فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف