موسسه سنین CNIN Institute

پیشگیری از سرطان خون (لوسمی) مزمن لنفوئیدی CLL:

 

از آن جايى كه اغلب قريب به اتفاق موارد بيمارى در اشخاصى پديدار مى شود كه هيچ ريسك فاكتور شناخته شده اى كه منجر به بروز لوسمى باشد را ندارند، تقريباً مى توان گفت كه هيچ نوع تغييرى در نحوه زندگى وجود ندارد كه بتوان با انجام آن از ابتلا به اين بيمارى پیشگیرى نمود.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف