موسسه سنین CNIN Institute

پیشگیری از سرطان خون (لوسمی) حاد لنفوئيدى ALL:

 

براى كاستن از ريسك ابتلا به برخى سرطان ها، مى توان روش هاى زندگى را تغيير داد، اما تا اين زمان هيچ راهى براى پيشگيرى از پديدارى لوسمى ها شناخته نشده است، و اغلب قريب به اتفاق مبتلايان، حامل هيچ ريسك فاكتور شناخته شده اى نبوده اند.

 
 

منبع: American Cancer Society 2017
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف