موسسه سنین CNIN Institute

پيشگيرى از سرطان خون (لوسمى) حاد ميلوئيدى AML:

 

دلايل پديدارى تقريباً مشخص نيست، و در اغلب موارد افراد مبتلا هيچ ريسك فاكتورى ندارند. پس مى توان گفت در حال حاضر هيچ راه صحيحى براى پيشگيرى شناخته نشده است. فقط سيگار كشيدن، مهم ترين ريسك فاكتور قابل كنترل است كه با ترك آن، مى توان اندكى از ريسك ابتلا كاست، مضافاً بر اين كه از بسيارى از بيمارى هاى قلب وعروق هم پيشگيرى می شود.

همانگونه که در بالا گفتيم، شيمى درمانى برخى سرطان ها و يا راديوتراپى، گاهى ايجاد AML ثانويه (پس از درمان) مى نمايد و پزشكان مشغول بررسى و تحقيق هستند تا شايد راه حلى براى اين مشكل بيابند. (هرچند منافع درمانى كه در حال حاضر براى يك سرطان انجام مى شود، بسيار بيشتر از احتمال بعدى سرطان در چندسال ديگر است).

دورى از بعضى مواد شيميايى مثلاً بنزين، از ريسك ابتلا مى كاهد، اما اغلب محققين بر اين باور هستند كه در معرض مواد شيميايى بودن در محيط زيست و يا محل كار، اثرات كمى بر ميزان بروز AML دارد.

اخیرا مطالعات نشان داده است که تغییرات پیش ساز AML که در DNA رخ می دهد از سال ها پیش از شروع ناگهانی AML وجود داشته است. ممکنست در آینده بتوان با شناسایی این تغییرات و انجام اقدامات پیشگیری (مثلا اصلاح رژیم غذایی و داروهای پیشگیری کننده) از بروز AML کاست. "بیشتر بدانید"

 

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


منبع: American Cancer Society 2017
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف