موسسه سنین CNIN Institute

کاهش چربى و پیشگیری از سرطان


 

آیا کاهش مصرف چربى، از ريسك بازگشت سرطان و كوتاه شدن زندگى مى كاهد؟

تحقيقات بسيارى در مورد رابطه چربى (خوردن) و طول زندگى پس از سرطان پستان انجام شده است و نتايج متفاوت و مغشوش مى باشند. نتايج اوليه تحقيق بر روى مواردى از سرطان پستان كه زود تشخيص داده شده بودند، حاكى از اين بود كه مصرف كم چربى ها، از شانس بازگشت سرطان مى كاهد، و اين نتايج در زنانى كه سرطان ايشان "فاقد گيرنده استروژن" بود، مشهودتربود. اگر چه مشخص نيست كه مصرف مدام چربى ها، چه تاثيرى بر پيامد هاى سرطان دارد، مقادير بالاى چربى هاى خوراكى، توليد كالرى و انرژى زيادی نموده، كه مى تواند منجر به چاقى بشود، كه به نوبه خود، با افزايش ريسك سرطان ها رابطه دارد. همچنین ريسك بازگشت برخى سرطان های ديگر، را بالا می برد و شانس ادامه زندگى در بسيارى از سرطان ها را به خطر مى اندازد.

 

آيا انواع مختلف چربى بر ريسك ابتلا به سرطان و شانس ادامه حيات، تاثير دارد؟

مداركى وجود دارد دال بر اينكه، بعضى از چربى ها، مثل چربى هاى اشباع، ريسك ابتلا به بعضى از سرطان ها را افزايش مى دهند. مداركى اندك در مورد اینکه سایر اشكال چربى ها مانند اسيد هاى چرب امگا ٣ (مثل: گردو، ماهى، ...)، چربى هاى غير اشباع تك قطبى (مثل: روغن كانولا، زيتون، اووكادو، بادام زمينى، ... ساير مغزيجات)، و يا ساير چربى هاى اشباع چند قطبى از ريسك ابتلا مى كاهند، وجود دارد.

در يك مطالعه، چربى با اشباع بالا، بر ميزان مرگ و مير ناشی از سرطان پروستات افزود. در مطالعه دیگری مشاهده شد كه، چربى هاى اشباع تك قطبى از اين ميزان كم کرد. خوردن چربى هاى با اشباع زياد، عامل افزايش ريسك مرگ ناشی از بيمارى هاى قلبى (كه يك علت عمده مرگ در ميان تمام ملت ها است) است، که شامل نجات يافتگان سرطان هم مى شود. اگرچه چربى هاى ترانس، با افزايش كلسترول خون، بر قلب تاثيرات منفى ومضرى دارند، ارتباط بين آنها و افزايش ريسك بازگشت سرطان و يا كاهش ميزان طول عمر بعد درمان، مشخص نيست. پس هنوز تمامى جان به در بردگان از سرطان (مخصوصاً آن ها كه با بيمارى هاى قلبى عروقى هم دست وپنجه نرم مى كنند)، بايد هر چه مى توانند چربى ترانس كمترى را استفاده كنند. منابع اصلى چربى هاى ترانس، مارگارين، شيرينى ها، غذاهاى آماده كه حاوى روغن هاى هيدروژنه هستند (همبرگر، هات داگ، ...) است.

 

منبع: American Cancer Society 2107
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی