موسسه سنین CNIN Institute

استراموستین

Estramustine


 

موارد مصرف استراموستین:

استراموستین در درمان کارسینوم پروستات مصرف می شود.

 

مکانیسم اثر استراموستین:

استراموستین یک آلیکه کننده ضعیف بوده و ممکن است در بیماران مقاوم به استروژن موثر باشد. اثر دیگر آن مهار تقسیم میتوز است . اثرات دیگر آن مهار تقسیم میتوز است. اثرات استروژنیک آن مشابه استرادیول است و از طریق تضعیف محور هیپوتالاموس – هیپوفیز سبب کاهش غلظت سرمی تستوسترون می شود.

 

فارماکوکینتیک استراموستین:

جذب خوراکی آن 75 در صد است. متابولیسم آن سریع بوده و در اثر عبور اولیه کبدی به استرادیول ( به مقدار جزئی )، استرون و نیتروژن موستارد هیدرولیز می شود. نیمه عمر آن در فاز نهایی 20 ساعت است و دفع آن از طریق صفرا و مدفوع است.

 

منع مصرف استراموستین:

استراموستین در اختلالات ترومبوآمبولیک فعال ( انفارکتوس میوکارد، خونریزی مغزی ) و ترومبوفیلیت فعال، مگر در مواردی که خود تومور سبب عارضه ترومبوآمبولیک گردد، نباید مصرف شود.

 

عوارض جانبی استراموستین:

عارضه شایع استراموستین احتباس سدیم و مایعات ( تورم پاها ) است.

 

تداخلات دارویی استراموستین:

استراموسیون با داروهایی که سمیت کبدی ایجاد می کنند تداخل دارد.

 

هشدارهای استراموستین:

  • در صورت وجود ترومبوفلبیت، سابقه درمان با استروژن، زیادی کلسیم خون و زخم معده باید با احتیاط مصرف شود.
  • دارو یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود.
  • هنگام مصرف دارو از مصرف شیر و سایر فراورده های لبنی و دارو های حاوی کلسیم خود داری شود.

 

توصیه های دارویی استراموستین:

  • مصرف یک دوره 90-30 روز برای ارزیابی اثر بخشی دارو کافی است. درمان با استراموستین ممکن است تا ظهور اثر مطلوب دارو ادامه یابد.
  • گاهی اوقات برای رفع تهوع و استفراغ از فنوتیازین ها استفاده می شود ولی ممکن است شدت تهوع و استفراغ در بعضی از بیماران به حدی باشد که قطع درمان ضروری باشد.

 

 

داروهای‌ سرطان (شیمی درمانی، ...)

««اطلاعات دارویی ارایه شده توسط ما، جایگزین طبابت پزشک، راهنمایی های داروساز و تیم درمان شما نیست. هدف ما کمک به شما و خانواده شما است تا درباره داروهای سرطان اطلاعات صحیحی داشته باشید. بسیاری از عوارض دارویی ذکر شده نادر است و عوارض شایع نیز در تمام بیماران رخ نمی دهند. قویا توصیه می کنیم در صورت بروز عوارض دارویی به تیم درمان اطلاع دهید.»»