موسسه سنین CNIN Institute

تنی پوزاید

Teniposide


 

موارد مصرف تنی پوزاید:

تنی پوزاید یک عامل آنتی نئوپلاستیک با خصوصیات کلی مشابه با اتوپوزاید می باشد که یا به تنهایی و یا همراه با دیگر عوامل آنتی نئوپلاستیک در درمان لوسمی لنفوبلاستیک حاد ALL تجویز می گردد. از این دارو در مورد تومورهای سفت متنوعی ازجمله نوروبلاستوما و رتینوبلاستوما استفاده شده است.
رژیم های تجویزی متفاوتی مورد استفاده واقع شده اند که از mg/m 30 در هر 5 روز تا mg/m180 در هر هفته به عنوان یک عامل منفرد متغیر بوده است. دوزهای mg/m 165، 2 بار در هفته به میزان 8 یا 9 دوز همراه با cytarabine و یا تا حد mg/m 25 در هر هفته به مدت 4 تا 8 هفته همراه با vincristine و prednisone در درمان لوسمی لنفوبلاستیک حاد مورد مصرف واقع می شوند.
تنی پوزاید به صورت انفوزیون آهسته داخل وریدی طی 30 تا 60 دقیقه به صورت محلولی تا حد mg/ml 1 در کلرید سدیم 0/9 % و یا گلوکز 5% تجویز می گردد.

 

عوارض جانبی تنی پوزاید:

همانند اتوپوزاید. هم چنین شواهدی در دست است مبنی بر اینکه تنی پوزاید موتاژن و کارسنیوژن قوی تری نسبت به اتوپوزاید است.

 

تداخلات دارویی تنی پوزاید:

رجوع کنید به مبحث داروهای آنتی نئوپلاستیک.

 

داروهای‌ سرطان (شیمی درمانی، ...)

««اطلاعات دارویی ارایه شده توسط ما، جایگزین طبابت پزشک، راهنمایی های داروساز و تیم درمان شما نیست. هدف ما کمک به شما و خانواده شما است تا درباره داروهای سرطان اطلاعات صحیحی داشته باشید. بسیاری از عوارض دارویی ذکر شده نادر است و عوارض شایع نیز در تمام بیماران رخ نمی دهند. قویا توصیه می کنیم در صورت بروز عوارض دارویی به تیم درمان اطلاع دهید.»»