موسسه سنین CNIN Institute

درمان افتادن بیمار سرطانی

Treatment of Falling in Cancer Patient


 

مقدمه:

كسانى كه دچار ضعف هستند و احساس گيجى دارند و روى پاهاى خود، دچار عدم تعادل هستند، در خطر افتادن قرار دارند. فردى كه اين مشكلات را دارد، ممکنست هنگام خروج از بستر، هنگام راه رفتن، در دستشويى یا در حمام زمين بخورد و يا در وان آب گرم، ليز بخورد و آسيب ببيند.

 

بيمار، چه كار مى تواند انجام دهد؟

 • اگر احساس عدم تعادل و ضعف داشت، از كسى بخواهد در بلند شدن از بستر، صندلى ... و يا راه رفتن به وی كمك كند.
 • اگر افتاد و زمين خورد، گروه درمانى سرطان را مطلع سازد تا از زمين خوردن بيشتر ويا آسيب ديدگى احتمالى در اثر افتادن، پيشگيرى نمايند.
 • اگر با راه رفتن، مشكلاتى دارد، تقاضاى يك پرستار ويژه مراقبت هاى خانگى بنمايد. آنان مى دانند كه چگونه منزل شما را "امن تر" بسازند و براى كمك به شما در راه رفتن ايمن تر، آموزش هاى لازم راديده اند.
 • اگر صندلى چرخ دار ويا استفاده از يك "واكر" به شما پيشنهاد شده آنها را در دسترس و نزديك صندلى ويا بستر خود قرار دهيد و حتّى براى پيمودن مسافت هاى كوتاه نيز، از آنها بهره مند شويد.

 

مراقبين چه كار مى توانند انجام دهند؟

 • چنانچه، تغيير موقعيت، در بيمار ايجاد حسّ عدم تعادل مى نمايد، زمانى كه وى احتياج به خروج از بستر دارد وى را وادار كند حداقل به مدت يك دقيقه در كنار تخت بنشيند.
 • اگر هنوز احساس عدم تعادل دارد، در راه رفتن به وى كمك كند و به دقت مراقب گام هاى او باشد.
 • اگر، در سر احساس "سبكى" دارد، تا داخل دستشويى همراه وى برود.
 • به بيمار مرتباً ياد آور شود كه پيش از اينكه از جا بلند شود، مراقب را صدا بزند.
 • براى كف هاى حمام يا وان آب گرم، از برچسب هاى ضد ليز خوردن استفاده كند، صندلى هاى حمام و يا دستگيره هاى دوش هم، بسيار كاربرد دارند.
 • سيم هاى ارتباط برق لوازم برقى را به روى زمين رها نكند، مسير هاى راه رفتن بيمار، بايد عارى از هر مانعى (كه باعث ليز خوردن يا لغزیدن مى شوند) باشد. لبه هاى قالى، فرش، گليم و گبه را كاملاً به زمين محكم نمايد.
 • از يك ظرف مخصوص ادرار، براى تخت بيمار استفاده نمايد، كمدى را در كنار تخت قرار دهد، ويا تخت بيمار را در فاصله كمى از دستشويى، مستقر سازد.
 •  براى كمك به ايمن سازى هر چه بيشتر منزل مسكونى بيمار، از يك پرستار ويژه مراقبت هاى خانگى، استفاده كند. ايشان، ممكنست راهنمايى هايى در مواردى همچون: نرده هاى پله، دستگيره هاى مناسب، صندلى هاى حمام، و هر آنچه كه براى اجتناب از زمين خوردن و نيفتادن مورد لزوم باشد را، ارائه نمايند.

 

در صورت افتادن بيمار، چه کار بايد انجام داد؟

 • تا زمانى كه از عدم جراحت احتمالى بيمار مطمئن نشده است، وى را از جاى خود حركت ندهید.
 • اگر بيمار نفس نمى كشد، به فوريت هاى پزشكى (اورژنس) خبر بدهید.
 • اگر بيمار بيهوش است، ويا، از دهان، بينى و گوش وى مايعاتى خارج مى شود، سريعاً گروه درمانى سرطان را مطلع نماييد.
 • از بيمار، در مورد احساس هرگونه درد، پرسش نماييد.
 • سر، بازوها، دست ها، باسن، پاها و سایر قسمتهای بدن وى را، براى هر گونه بريدگى و كبودى كنترل كنيد و دقت زياد نماييد تا از عدم شکستگی استخوان ها مطمئن شوید.
 • روى نقاطى كه خون ريزى مى كند از كيسه يخ (درون يك پارچه)، استفاده نماييد.
 • اگر قادر به جابه جايى بيمار نيستيد، تا رسيدن كمك، مكان آن ها را در حد ممكن راحت و آسوده كنيد.
 • اگر بيمار احساس درد، سرگيجه، و يا، خونريزى نداشت، كمك كنيد تا به بستر باز گردد.

 

در موارد زير، با تیم درمان سرطان، تماس بگیريد:

 • هرتغيير جديدى در وضعيّت ذهنى بيمار، از قبيل: بى حواسى، گيجى، مات و مبهوتى، ضعف انديشه، عدم آگاهی به مکان، ضعف حافظه، فراموش كار شدن را به دقت زير نظر داشته باشيد، و اطلاع دهيد.
 • بيمار، به حدى ضعف، سستى و عدم تعادل دارد كه احتمال زمين خوردن وى بسيار بالا است.
 • بيمار، خونريزى دارد یا از گوش، دهان، و بينى وى مايعاتى خارج مى شود و يا كلاً هوش ندارد.
 • بيمار، در مورد زمين خوردن و آسيب ديدگى ناشى از آن، نگران و مضطرب، مى باشد.
 

منبع: American Cancer Society 2017
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سیدسعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

درمان عوارض سرطان

««اطلاعات درمانی ارایه شده توسط ما، جایگزین طبابت پزشک و تیم درمان شما نیست. هدف ما کمک به شما و خانواده شما است تا درباره درمان عوارض سرطان اطلاعات صحیحی داشته باشید و بدانید در برخورد با این عوارض در منزل چه کار باید کرد. برخی از عوارض ذکر شده نادر است و عوارض شایع نیز در تمام بیماران رخ نمی دهند. قویا توصیه می کنیم در صورت بروز هر گونه علایم غیر عادی به تیم درمان اطلاع دهید.»»