موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه سرطان خون (لوسمی) مزمن لنفوئیدی CLL

Introduction to Chronic Lymphoid Leukemia (CLL)


 

لنفوسيتوز مونوكولونال سلول بى (MBL):

برخى افراد، داراى كُولونى هاى لنفوسيتى متشكل از يك نوع لنفوسيت در خون مى باشند، اما تعداد آن ها در حدّى نيست كه بتوانیم تشخيص لوسمى لنفوسيتى مزمن بگذاریم.

اگر تعداد لنفوسيت های مونوکلونال (با منشا از یک سلول) كمتر از ٥٠٠٠ عدد (در هر ميلى متر مكعب از خون) باشد، اما شمارش گلبول قرمز و پلاكت كاملاً طبيعى باشد و هـيچ غده لنفاوى متورم، يا مثلاً طحال بزرگ نداشته باشند، شرايط ويژه اى بنام "لنفوسيتوز مونوكولونال بىِ" يا (MBL) وجود دارد. "MBL" احتياجى به درمان ندارد، اما يك درصد این افراد، كم كم (بعلت افزايش تدريجى لنفوسيت ها) نيازمند درمان متناسب با "CLL" خواهند بود. 

 

لنفوم لنفوسيتى كوچك (SLL):

سلول هاى سرطانى در "SLL" و "CLL" در زير ميكروسكوپ مشابه يكديگر بوده و در نتايج آزمايشگاهى داراى پروتئين هاى "نشانه" مشابه يكديگر مى باشند.

تشخیص "CLL" يا "SLL"، به ميزان زيادى بستگى به تعداد لنفوسيت های موجود در خون دارد. چنانچه حداقل ٥٠٠٠ عدد لنفوسيت همسان در یک ميلى متر مكعب از خون باشد، تشخيص "CLL" داده مى شود، اما اگر شخصى داراى غدد لنفاوى متورم يا، طحال بزرگ باشد، اما تعداد لنفوسيت های خون (در هر سى سى) كمتر از ٥٠٠٠ باشد، اين شرائط "SLL" ناميده مى شود. از آنجايىكه هر دوى اين بيمارى ها (لوسمى) درمان يكسانى دارند، تفاوت هاى مابين آن ها حقيقتاً اهميتى نخواهد داشت.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف