موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه لنفوم سلول T محیطی دسته بندی نشده PTCL-NOS

Introduction to Peripheral T Cell Lymphoma Not Otherwise Specified (PTCL-NOS)


 

لنفوم غير هوچكين:

اين لنفوم ها گروه بزرگي از تومورهاي كلونال لنفوئيدي بوده كه ٨٥٪ موارد داراي منشا سلول B و ١٥٪ باقي مانده از نوع T يا  NK(سلول كشنده) مي باشند.

اين گروه از لنفوم ها با يك الگوي انتشار نامنظم مشخص ميشوند و درصد قابل توجهي از بيماران، درگيري خارج از گره لنفاوي را بروز مي دهند. شيوع لنفوم هاي غير هوچكين در طول ٥٠ سال گذشته افزايش برجسته اي داشته و امروز، اين لنفوم ها با ميزان بروز تقريبا ١٧ مورد در هر ١٠٠ هزار نفر پنجمين بدخيمي شايع در برخي كشورهای توسعه يافته محسوب ميشوند. علت شناسی در اكثر لنفوم هاي غير هوچكين (NHL)، نامشخص بوده هر چند عوامل عفوني يك علت مهم در برخي زير نوع هاي خاص بيماري به شمار مي روند.

 

لنفوم سلول T محیطی دسته بندی نشده (PTCL-NOS):

این لنفوماها در هیچ گروهی از لنفوم های سلول تی قرار نگرفته اند و خود تبدیل به یک گروه شده اند. اغلب این افراد 60 ساله اند. اغلب غدد لنفاوی را درگیر می کنند اما پوست مغز استخوان، طحال، کبد، دستگاه گوارش را نیز درگیر می کنند. این لنفوما ها تمایل دارند گسترده شده و سریع رشد کنند. برخی بیماران به شیمی درمانی پاسخ خوبی می دهند اما به مرور زمان درمان آنها سخت تر شوند.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی
 
منبع: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 2017
گردآورنده: مریم ایشه، پزشک
 
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی