موسسه سنین CNIN Institute

علایم سرطان خون (لوسمى) مزمن لنفوئیدی CLL:

 

بسيارى از افراد در هنگام تشخيص لوسمى هيچ گونه علامتى ندارند و اغلب هنگام انجام آزمايش خون براى ديگر بيمارى ها و يا "چك آپ" دوره اى مشخص مى شود كه فرد شمارش لنفوسيتى بالايى دارد. حتى كسانى كه علامت دارند، نشانه ها غیر اختصاصی و مبهم است و مى تواند علامت سایر مشكلات سلامتى و بیماریها تلقى شود. بعضى نشانه ها مى تواند به قرار زير باشد:

  • ضعف
  • احساس خستگى و كوفتگى
  • از دست دادن وزن
  • تب
  • تعريق شبانه
  • غدد لنفاوى متورم (كه به صورت توده در زير پوست احساس شوند.)
  • درد، احساس پُرى شكم، سیری زودرس: (احساس پُر بودن زياد و سنگينى، بعد از خوردن غذاى اندك).

مى تواند به دليل طحال يا كبد بزرگ باشد. بيشتر اين علایم و نشانه هاى لوسمى لنفوسيتى مزمن پيشرفته زمانى پديدار مى شود كه سلول هاى لوسمى جايگزين سلول هاى سالم مغز استخوان شده اند و در نتيجه فرد نمى تواند به ميزان كافى سلول هاى قرمز خون، يا گلبول هاى سفيد با عملكرد سالم و كافى يا، پلاكت ها را توليد نمايد.

 

  • كم خونى:

ناشی از کمبود گلبول هاى قرمز است و مى تواند موجب خستگى، ضعف و تنگى نفس شود.

 

  • كمبود گلبول هاى سفيد طبيعى خون (لوكوپنی):

باعث مى شود خطر ابتلا به عفونت ها بسيار زياد شود.

مثلاً، "نوتروپنيا" كه اشاره به كمبود نوتروفيل (يك نوع گرانولوسيت) دارد و براى مبارزه با عفونت هاى باكتريايى اهميت حياتى دارد. افراد مبتلا به "CLL"، با آن كه شمارش لنفوسيتى بسيار بالايى دارند كه به آن "لنفوسيتوز" مى گويند، اما بعلت عملكرد ناقص، قادر به حفاظت بدن در مقابله با عفونت ها نمى باشند. (سلول هاى لنفوسيت بى، "آنتى بادى" مناسب براى مبارزه با عفونت ها را توليد مى نمايند ولى در شرايط سرطانى اين وظيفه را انجام نمى دهند. عفونت ها مى توانند، طيف وسيعى ازبیماریها از سرماخوردگى ساده تا ... ذات الريه و عفونت هاى جدى را شامل شود).

 

  • كمبود پلاكت (ترومبوسيتوپنی):

مى تواند موجب كبودى هاى گسترده در زير پوست، خونريزى ها، خون ريزى شديد و مكرر از بينى، و يا خون ريزى لثه ها بشود.

لوسمى لنفوسيتى مى تواند با روش های ديگر هم بر سيستم ايمنى اثر گذار باشد، مثلاً در برخى افراد مبتلا، سلول هاى سيستم ايمنى آنتى بادى هاى ناهنجارى توليد مى نمايد كه به گلبول هاى قرمز سالم خون حمله ور مى شوند (به آن "اتوايميونيتى یا خود ایمنی" مى گويند). اين موضوع مى تواند منجر به شمارش بسيار پايين گلبول هاى قرمز خون شود. اگر اين آنتى بادى ها به گلبول هاى قرمز حمله كنند، به آن "كم خونى هموليتيك اتوايميون" مى گويند. با احتمال كمترى، آنتى بادى ها به پلاكت ها و سلول هاى سازنده آن ها هجوم مى آورند و موجب كمبود پلاكت ها مى شود، و در موارد نادری، آنتى بادى ها گلبول هاى سفيد خون را مورد تهاجم قرار مى دهند و منجر به لوكوپني (كمبود سلول هاى سفيد خون، يا گلبول سفيد) مى شوند.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف