موسسه سنین CNIN Institute

علایم مالتیپل میلوما MM:

 

در اوایل سیر بیماری ممکنست هیچ علامتی نداشته باشد. با گذشت زمان ممکنست شما دچار:

  • درد استخوان
  • ضعف و خستگی
  • کاهش وزن

شوید.

 
 

منبع: WebMD Medical Reference Reviewed by Neha Pathak, MD on July 20, 2017
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف