موسسه سنین CNIN Institute

علایم سرطان خون (لوسمى) حاد لنفوئيدى ALL: 

 

لوسمى حاد لنفوئيدى مى تواند علایم و نشانه هاى مختلفى داشته باشد كه بسيارى از آن ها در تمامى انواع اين لوسمى ديده مى شود، اما برخى علایم، در بعضى از زير گروه های اين لوسمى، شيوع بيشترى دارند.

 

  •  مشکلات ناشی از کاهش گلبول هاى خون در ALL:

اغلب علایم لوسمى حاد لنفوئيدى، نتيجه كمبود سلول هاى نرمال در خون مى باشد، كه علت اين كمبود تجمع بيش از حد سلول هاى لوسمى در مغز استخوان و اشغال فضاى حياتى سلول هاى سازنده طبیعی خون مى باشد. اين کاهش در آزمايش خون مشخص مى شود. علایم ديگر مانند احساس خستگى، ضعف، سرگيجه و منگى، تنگى نفس، تب، عفونت هاى مقاوم به درمان و دائمى، كبودشدگى سريع پوست، خونريزى لثه ها، و يا خونریزی گاه گاه يا مدام و شديد از بينى، مى تواند از نشانه هاى آن تلقى شود. علایم عمومى و شايع، مى تواند شامل از دست دادن بى دليل وزن، تب، تعرق شبانه، خستگى شديد و نداشتن اشتها باشد (هر چند بايد بدانيم كه بسيارى از اين علایم، غالبا به دليل ساير بيمارى ها بروز مى نمايند).

 

  • تورم شكم در ALL:

ممكنست سلول هاى لوسمى در كبد و طحال انباشته شوند، كه نشانه هاى آن مى تواند احساس پٌرى شكم، تورم موضعی، يا سیری زودرس بعد از خوردن غذايى اندك باشد. هر چند دنده هاى پايينى معمولاً اين اندام ها را مى پوشانند، اما هنگامى كه بزرگ شده باشند، پزشك مى تواند اين تغيير اندازه را در معاينه لمس نمايد.

 

  • بزرگی غدد لنفاوى در ALL:

اگر لوسمى حاد لنفوئيدى به غدد لنفاوى سطحی همچون طرفين گردن، كشاله ران، يا زير بغل، منتشر شده باشد، بعنوان برجستگى زير پوست مورد توجه قرار مى گيرد. اگر چه ممكنست غدد لنفاوى داخل قفسه سينه و شكم هم متورم شوند، اما تشخيص آن فقط با آزمايشات تصويرى همچون MRI يا CT-scan امكان پذير مى باشد.

 

  • درد استخوان و مفاصل در ALL:

برخى اوقات سلول هاى لوسمى با تجمع نزديك سطح استخوان ها يا داخل مفاصل موجب درد استخوان يا مفصل مى شوند.

 

  • انتشار به ساير اندام ها در ALL:

در مواردى، لوسمى حاد لنفوئيدى مى تواند به اندام هايى نظير مغز يا طناب نخاعى انتشار یابد، و موجب سردرد، ضعف، غش، استفراغ، دشوارى در حفظ تعادل، بى حسّى صورت، تارى ديد، ... شود. چنانچه در قفسه سينه منتشر شود، مى تواند موجب تجمع مايعات در اطراف ريه ها و تنگی نفس شود. در موارد نادر انتشار به پوست، چشم، بيضه، كليه، يا بعضى اندام های ديگر هم ديده شده است.

 

  •  علایم بزرگی غده تيموس در ALL:

غده تيموس عضوى است كه در پشت استخوان جناغ سينه و در جلوى ناى قرار دارد و انواعى از لوسمى سلول T تیموس را درگیر مى کنند. بزرگی تیموس مى تواند موجب تنگی نفس (به علت فشار بر ناى) يا سرفه شود. سياهرگ بزرگ "سوپِریور وناكاوا" كه خون را از سر و دست به قلب باز مى گرداند، از كنار غده تیموس عبور مى نمايد و بزرگ شدن تیموس مى تواند موجب فشار بر آن و تجمع خون در اين سياهرگ مهم بشود "سندرم SVC"، كه موجب تورم صورت، گردن، بازو، بالاى قفسه سينه (گاهى همراه با تيرگى و كبودى صورت)، مى شود. در صورتى كه بافت مغز نیز بدنبال انسداد این سیاهرگ متورم شود، مى تواند سردرد، گيجى، و تغييرات هشيارى ایجاد کند. اين سندروم مى تواند بسيار مرگ بار و تهديد آميز باشد و بايد سريع درمان شود.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف