موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه لنفوم/لوسمی سلول T بالغین ATLL

Introduction to Adult T Cell Lymphoma/Leukemia (ATLL)


 

این لنفوم در اثر عفونت با ویروس HTLV-1 ایجاد می شود. در امریکا نادر است و در ژاپن، کارائیب، بخشهایی از افریقا و شمال ایران که ویروس HTLV-1 وجود دارد دیده می شود. می تواند مغز استخوان را درگیر نماید (جاییکه سلول های جدید خونی ساخته می شوند).

 


انواع لنفوم/لوسمی سلول T بالغین ATLL

Adult T Cell Lymphoma/Leukemia Types


 

4 نوع دارد:

نوع خاموش (Smoldering): رشد آهسته ای دارد و پیش آگهی آن خوبست.

نوع مزمن: رشد آهسته ای دارد و پیش آگهی آن خوبست.

نوع حاد: شایعترین نوع است. مانند لوسمی حاد سریع رشد می کند بنابراین نیاز دارد فورا درمان شود.

نوع لنفومایی: سریعتر از فرم مزمن و خاموش رشد می کند اما نه بسرعت نوع حاد.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی