موسسه سنین CNIN Institute

علایم لنفوم مرتبط با HIV:

 

وجود علایم بالینی و نشانه ها در لنفوم های مرتبط با HIV بستگی به محل درگیری و مرحله بیماری دارد که در افراد مختلف متفاوت است. 

ممکنست در لنفوم غیرهوچکین سیستمیک بیماران در بدن احساس توده، سیری زودرس، درد شکم و احساس پری بدلیل بزرگی طحال داشته باشند.

لنفوم ممکنست ریه، مغز استخوان، دستگاه گوارش و کبد را درگیر کند. 

ممکنست بعضی بیماران علایم B را بروز دهند (تب، تعریق شبانه و کاهش وزن). ممکنست بیماران PCNSL تاری دید، سردرد، ضعف عضلانی، اختلالات حسی، تغییرات شخصیتی، افسردگی، گیجی و اختلالات حافظه داشته باشند.

 

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


منبع: Medscape 2018
گردآورنده: محمد کارگری، داشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف