موسسه سنین CNIN Institute

سرطان پروستات

Prostate Cancer


 

سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


        WebMD 2017
مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
          نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
 
منبع: Smith & Tanagho's General Urology, 18e    
گردآورنده: عبدالصبور خردو، پزشک

بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی


سرطان های اعضای بدن