موسسه سنین CNIN Institute

سرطان مثانه

Bladder Cancer


 

سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


منبع: 2017 WebMD
مترجمین: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
               فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
 
منبع: یورولوژی عمومی، تالیف: دکتر ناصر سیم فروش و دکتر اکبر نورعلیزاده
گردآورنده: فاطمه مسرور، پزشک عمومی
 
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن