موسسه سنین CNIN Institute

مشاوره پزشکی سرطان

 

موسسه سنین با هدف "یاری بیماران مبتلا به سرطان" تاسیس شده است .

برای دریافت مشاوره پزشکی شما می توانید عضو صفحه اینستاگرام سنین شوید و پرسش خود را مطرح نمایید. روزهای پنجشنبه هر هفته پزشکان متخصص و فوق تخصص موسسه سنین در زمانی کوتاه پاسخ شما را خواهند داد. 

 

برای پاسخگویی به سوالات شما نیاز نیست نام خود یا بیمارتان را عنوان نمایید. اطلاعات شما و پرسش شما به هیچ وجه در اختیار هیچکس بجز پزشک قرار نخواهد گرفت. بنابراین لطفا برای دریافت پاسخ جامع و صحیح، شرح حال بیماری را بطور کامل در اختیار پزشک قرار دهید.

 

مهمترین اطلاعات مورد نیاز پزشک برای کمک به شما عبارتست از:

*جنس:
*سن:

*سابقه خانوادگی:

*نوع سرطان:

*گزارش پاتولوژی:
(تصویر ارسال شود) 
 
*مدت زمان تشخیص:
 

*سابقه شیمی درمانی:

 

*سابقه پرتو درمانی:

 

*سابقه جراحی:

*توضیح و پرسش:
 
 
 

 

البته این به این معنی نیست که به پرسشهای با شرح حال ناکامل شما عزیزان پاسخ داده نمی شود.