موسسه سنین CNIN Institute

پاورپوینت های آموزشی سرطان (تخصصی) 1

 

عنوان پاورپوینت دریافت پاورپوینت (PDF)
لام خون محیطی PBS staining counting شمارش رنگ آمیزی سنین تشخیص سرطان
لام خون محیطی PBS RBC Disorder اختلالات گلبول قرمز سنین تشخیص سرطان
لام خون محیطی PBS Anemia آنمی کم خونی سنین تشخیص سرطان
لام خون محیطی PBS WBC Disorder اختلالات گلبول سفید سنین تشخیص سرطان
لام خون محیطی PBS Platelet Coagulation Disorder اختلالات پلاکت سیستم انعقادی سنین تشخیص سرطان
لام خون محیطی PBS Infection عفونت سنین تشخیص سرطان
لام خون محیطی PBS Other Disorder سایر اختلالات سنین تشخیص سرطان

 


 

««لطفا در مورد استفاده از اسلایدها، به روز رسانی آنها و آموزش به بیماران یا دانشجویان (بدون استفاده مالی) راحت باشید. موسسه سنین موسسه ای مردم نهاد است و منافع آن در راستای حمایت هوشمند از بیماران سرطانی صرف می شود. لذا لطفا زمانیکه از اسلایدهای ما استفاده می کنید آرم موسسه را تغییر ندهید.»»