موسسه سنین CNIN Institute

آشنایی با هیات مدیره موسسه سنین


سید سعید کسایی

 • رییس هیات مدیره
 • مدیر وبسایت موسسه سنین
 • فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

رضا رضایی

 • مدیر عامل و نایب رییس
 • پشتیبان مدیریت گروه کوهگرد سنین
 • کارشناس ارشد کشاورزی

سید رضا کسایی

 • عضو اصلی هیات مدیره
 • مدیر گروه کوهگرد سنین
 • فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

محمدرضا رودکی

 • عضو اصلی هیات مدیره
 • خزانه دار موسسه سنین
 • کارشناس ارشد حسابداری

زهرا دستغیب

 • عضو اصلی هیات مدیره
 • مدیر وبسایت روانشناسی و اینستاگرام روانشناسی موسسه سنین
 • کارشناس ارشد روانشناسی

سید حمیدرضا دستغیب

 • عضو علی البدل هیات مدیره
 • کارشناس ارشد معماری

 


سید حسن کسایی

 • عضو علی البدل هیات مدیره
 • کارشناس برق و الکترونیک

 


زینت السادات کسایی

 • بازرس اصلی
 • کارشناس بهداشت عمومی

 


لیلا دستغیب

 • بازرس علی البدل
 • مدیر اینستاگرام و مدیر روابط عمومی موسسه سنین
 • کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی

الهه السادات کسایی

 • مشاور حقوقی موسسه سنین
 • دکترای حقوق

 


بهاره گمرکچی

 • گرافیست موسسه سنین
 • کارشناس ارشد طراحی گرافیک و دیجیتال