موسسه سنین CNIN Institute

پیش آگهی سرطان روده بزرگ (کولورکتال):

Large Bowel (Colorectal) Cancer Prognosis

 

میزان بقای سرطان کولون (روده بزرگ) بر اساس مرحله بیماری:

اعداد زیر از اطلاعات موسسه ملی سرطان امریکا به دست آمده است و حاصل جمع آوری افراد با تشخیص سرطان کولون بین سالهای 2004 و 2010 است.

  • میزان حیات نسبی 5 ساله مرحله I سرطان روده بزرگ 92% است.
  • میزان حیات نسبی 5 ساله مرحله  IIA سرطان روده بزرگ 87% و مرحله  IIB 65% است.
  • میزان حیات نسبی 5 ساله مرحله  IIIA سرطان روده بزرگ 90% و مرحله  IIIB 72% و مرحله IIIC 53% است.
  • درمان سرطان روده بزرگ با انتشار به سایر اعضای بدن سخت تر است و چشم انداز بدتری دارد. میزان حیات نسبی 5 ساله مرحله  IV یا متاستاتیک سرطان روده بزرگ 12% است. اما هنوز گزینه های درمانی زیادی برای این مرحله در دسترس است.

 

میزان بقای سرطان رکتوم (راست روده) بر اساس مرحله بیماری:

اعداد زیر از اطلاعات موسسه ملی سرطان امریکا به دست آمده است و حاصل جمع آوری افراد با تشخیص سرطان کولون بین سالهای 2004 و 2010 است.

  • میزان حیات نسبی 5 ساله مرحله I سرطان رکتوم 88% است.
  • میزان حیات نسبی 5 ساله مرحله  IIA سرطان رکتوم 81% و مرحله  IIB 50% است.
  • میزان حیات نسبی 5 ساله مرحله  IIIA سرطان رکتوم 83% و مرحله  IIIB 72% و مرحله IIIC 58% است.
  • درمان سرطان رکتوم با انتشار به سایر اعضای بدن سخت تر است و چشم انداز ضعیف تری دارد. میزان حیات نسبی 5 ساله مرحله  IV یا متاستاتیک سرطان رکتوم 13% است. اما هنوز گزینه های درمانی زیادی برای این مرحله در دسترس است.

 

نکات مهم درباره میزان بقای سرطان رکتوم و روده بزرگ:

این آمارها می تواند کمی گیج کننده باشد و اعداد عجیب بنظر بیاید مثلا اعداد مرحله IIA و IIB در مقایسه با مرحله IIIA و IIIB. این به این خاطر است که گاهی قدمها و تجهیزاتی که برای مرحله بندی سرطان در یک مرکز برداشته شده متفاوت بوده و گاهی درمان ها و تومورها شدید تر عمل کرده اند.

این آمارها بر پایه سیستم مرحله بندی قدیمی TNM بوده است. در آن مرحله بندی هیچ مرحله ای بنام IIC وجود نداشت و همه انها جزو IIB طبقه بندی می شدند. همچنین برخی سرطان هایی که اکنون IIIC طبقه بندی می شوند در آن زمان IIIB طبقه بندی می شدند. در حالیکه یکسری از سرطان هایی که اکنون IIIB قلمداد می شوند در آن زمان IIIC بودند.

بخاطر داشته باشید که این آمار بقا تنها تخمین هایی است و نمی تواند پیش بینی کند که برای هر فرد چه اتفاقی می افتد. آنها در واقع تخمین می زنند که چقدر احتمال دارد یک فرد در اثر سرطان کولون یا رکتوم طی 5 سال از زمان تشخیص اش فوت نشود. اما این آمارها و تخمین ها سن فرد یا سایر مشکلات سلامتی وی را در نظر نمی گیرند. همچنین نشان گر های توموری (تومور مارکرها) یا پروتئین هایی که بر درمان تاثیر می گذارند را نیز در نظر نگرفته اند.

 

اگرچه بیماران جوانتر مبتلا به سرطان روده بزرگ (کولورکتال) زمان تشخیص بیماریهای تهاجمی تر یا پیشرفته تری دارند بر اساس نتایجی که اخیرا در Clinical Colorectal Cancer منتشر شده است، آنها درمقایسه با افراد مسن تر نتایج بهتری دارند. "بیشتر بدانید"

 

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»