موسسه سنین CNIN Institute

درمان تومور کارسینوئید ریه

Lung Carcinoid Tumor Treatment


 

بسته به مرحله سرطان ريه (گستردگى، حجم، مكان و شدت)، ممكنست چندين پزشك متخصص با هماهنگى يكديگر، در يك تیم درمانى، به تصميم گيرى براى انتخاب گزينه هاى درمانى مشغول باشند. مثلاً:

  • فوق تخصص جراحی قفسه سینه: پزشک فوق تخصص درمان تومورهای ریه و قفسه سینه با جراحی.
  • فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی: پزشک فوق تخصص درمان سرطان با داروهای شیمی درمانی، تارگت تراپی و ایمونوتراپی و پیوند مغز استخوان که کل برنامه درمان سرطان را طرح ریزی می کند.
  • فوق تخصص ریه: پزشک فوق تخصص تشخیص بیماریهای ریه و درمان آن بیماریها با دارو و برونکوسکوپی.
  • متخصص رادیوتراپی (رادیوتراپیست): پزشک متخصص درمان سرطان با پرتودرمانی.

ممکنست شما سایر تخصص ها را نیز در تیم درمان سرطان خود ببینید، مانند: پزشک دستیار، پرستار، فیزیوتراپیست ریه، متخصص تغذیه، روانشناس، مددکار اجتماعی و ... .

 

درمان کارسینوئید ریه بر اساس نوع و وسعت بیماری:

درمان تومورهای کارسینوئید خیلی بستگی دارد به نوع "تیپیک یا غیر تیپیک (آتیپیک) بودن" و وسعت سرطان. سایر فاکتورها مانند سلامت عمومی بیمار و توانایی تحمل جراحی نیز مهم هستند.

بسیاری از پزشکان برای توصیف وسعت این سرطان ها از سیستم مرحله بندی TNM استفاده می کنند. اما برای اهداف درمانی اغلب پزشکان از یک سیستم ساده تر استفاده می کنند و تومورها را به دو گروه تقسیم می کنند:

  • تومورهای قابل خارج سازی: می تواند با جراحی درمان شود.
  • تومورهای غیرقابل خارج سازی: نمی تواند کامل خارج شود.

 

  • درمان کارسینوئید ریه قابل خارج سازی:

تومورهای کارسینوئید فراتر از مکان شروعشان نرفته اند و می توانند کامل خارج شوند. در سیستم TNM شامل سرطان های مرحله I,II,IIIA می شود.

برای افرادی که بحدی کافی سالمند که بتوانند این جراحی را تحمل کنند، جراحی انجام می شود. وسعت جراحی بستگی دارد به نوع تومور کارسینوئید و سایز و موقعیت سرطان. ممکنست کارسینوئیدهای آتیپیک نیاز به جراحی وسیعتر از کارسینوئید های تیپیک داشته باشند. غدد لنفاوی مجاور نیز معمولا خارج می شوند، بخصوص اگر کارسینوئید آتیپیک باشد.

اغلب بیماران با تومورهای کارسینوئید ریه با جراحی تنها شفا می یابند و به درمانهای دیگر نیاز ندارند. برخی صاحبنظران برای افراد با کارسینوئید غیر تیپیک (آتیپیک) انتشار یافته به غدد لنفاوی توصیه به درمان بیشتر میکنند. که می تواند شیمی درمانی، پرتودرمانی یا هردو باشد. اما معلوم نیست آیا درمان های بیشتر موجب پایین تر آمدن شانس عود سرطان یا طولانی تر شدن طول عمر بیمار می شود یا نه؟

 

  • درمان کارسینوئید ریه غیرقابل خارج سازی:

این گروه شامل تومورهایی می شود که خیلی رشد کرده اند یا آنقدر انتشار یافته اند که نمی توان آنها را با جراحی بطور کامل خارج نمود (شامل اغلب سرطان های مرحله IIIBوIV) و نیزتومورهای افرادیکه برای جراحی از سلامت کافی برخوردار نیستند. درمان بستگی دارد به مرحله سرطان، تیپیک یا غیر تیپیک بودن و وجود علایم سندرم کارسینوئید.

برای سرطان های مرحله IIIA در افرادیکه نمی توانند جراحی شوند، صاحبنظران توصیه به پرتودرمانی برای کارسینوئید تیپیک و شیمی درمانی و پرتودرمانی برای کارسینوئید آتیپیک می کنند.

برای سرطان های پیشرفته تر (مرحله IIIBوIV) برخی انواع درمان سیستمیک (گاهی همراه با پرتودرمانی) داده می شود. آنالوگ های سوماتوستاتین مانند اکترئوتید (ساندوستاتین) یا لانرئوتید می تواند برای برای سندرم کارسینوئید یا تومورهایی که در اکترئوسکن (سینتی گرافی گیرنده سوماتوستاتین) دیده میشوند، مفید باشد. همچنین شیمی درمانی و پرتودرمانی از گزینه ها هستند.

در کل، کارسینوئیدهای تیپیک آهسته رشد می کنند و اغلب شیمی درمانی خیلی موفق نیست. اگر شما تنها تعداد کمی تومور داشته باشید که بتوان آنها را خارج نمود، جراحی (ریه و مکان های متاستاز) احتمالا برای شما بهترین گزینه است. تومورهای کارسینوئید معمولا ابتدا به کبد انتشار می یابد. اگر کارسینوئید تنها به کبد شما انتشار یافته باشد اما با جراحی استاندارد قابل در آوردن نباشد، ممکنست گزینه دیگر پیوند کبد باشد. این عملی بسیار پیچیده است که اغلب پزشکان هنوز آنرا روشی آزمایش می دانند. این عمل تنها در چند مرکز پیوند انجام می شود.

اگر کارسینوئید در کبد شما است و موجب علایم می شود، عمل هایی مانند سوزاندن (ابلیشن) یا ارسال لخته به (آمبولیزاسیون) شریان کبدی می تواند مفید باشد. این روش ها ممکنست علایم را کاهش دهند یا رشد سرطان را آهسته نمایند، اما خیلی غیر محتمل است که موجب شفا شود.

برای افراد با سرطان های مراحل اولیه ای که نمی توانند جراحی شونداغلب پزشکان توصیه به پرتودرمانی کارسینوئیدهای تیپیک و شیمی درمانی بعلاوه پرتودرمانی کارسینوئیدهای آتیپیک می کنند.

پرتودرمانی از خارج بدن می تواند برای کاهش علایم ناشی از تومورها مانند درد استخوانی به کار رود. برای بیماری های گسترده تر داروهای رادیواکتیو نیز مفید است.

 

درمان عود کارسینوئید ریه:

زمانیکه سرطان پس از درمان بر می گردد، عود سرطان نامیده می شود. عود می تواند موضعی (نزدیک محل شروع سرطان) یا دوردست (انتشار به کبد یا استخوان) باشد.

تومورهای کارسینوئید می تواند گاهی برگردند، حتی سال ها پس از درمان اولیه. اگر این اتفاق بیفتد گزینه های درمانی بیشتر بستگی دارد به اینکه سرطان کجا باشد و اینکه چه درمان هایی تا کنون استفاده شده است؟ سرطان هایی که بطور موضعی بر می گردند یا طی 1 الی 2 سال عود می کنند می توانند با جراحی بیشتر درمان شوند. اگر جراحی یک گزینه نباشد، پرتودرمانی، شیمی درمانی یا سایر داروها را می توان امتحان کرد. چون اغلب، درمان سرطان های عود کرده سخت است کارآزمایی انواع جدید درمان ها می تواند یک گزینه باشد.

 

"بیشتر بدانید (نقش روانشناسی در سرطان ریه)"

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 

مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن

««اطلاعات درمانی ارایه شده توسط ما، جایگزین توصیه های درمانی پزشک و تیم درمان شما نیست. هدف ما کمک کردن به شما و خانواده تان است تا بتوانید با داشتن اطلاعات صحیح در کنار پزشک تان آگاهانه تصمیم بگیرید. ممکنست پزشک شما برای درمان توصیه هایی خارج از درمان هایی که ما ارایه کرده ایم به شما بنماید. به نظر پزشک تان احترام بگذارید و سوالات خود را از وی بپرسید.»»