موسسه سنین CNIN Institute

پیوند آلوژن مغز استخوان:

 

این پیوند روندی مشابه پیوند اتولوگ دارد با این تفاوت که بیمار سلول های بنیادی را از یک اهدا کننده دریافت می کند. در پیوند آلوژن، سلول های بنیادی از فردی (دهنده) گرفته می شود که بافت وی دقیقا با بافت بیمار همخوانی دارد (همخوانی HLA).

نوع بافت بر اساس مواد مشخصی (HLA) که بر سطح سلول های بدن وجود دارد تعیین می شود. این مواد می تواند موجب واکنش سیستم ایمنی بر علیه سلول ها شود. بنابراین، هر چه بافت دهنده به گیرنده شبیه تر باشد شانس گرفتن پیوند و شروع تولید سلول های جدید بیشتر خواهد بود.

بهترین دهنده اغلب یک خویشاوند نزدیک بیمار است، مانند خواهر یا برادر وی (اگر سازگاری خوبی داشته باشند). پیوند سلول های بنیادی از یکی از بستگان نزدیک، مانند برادر یا خواهر، بیشترین شانس موفقیت را دارد به شرط آنکه بدن شما سلول های بنیادی جدید را رد نکرده و با آنها مانند یک عامل مهاجم رفتار نکند. اگر هیچ کدام از خویشاوندان نزدیک (درجه 1) بیمار با وی سازگار نباشند، باید به لیست غریبه هایی که می توانند بطور بالقوه به شما کمک نمایند مراجعه نمایید و از یک دهنده غیرخویشاوند سازگار استفاده نمایید (دهنده داوطلبی که نوع بافت وی با بیمار سازگار باشد). گاهی اوقات، بهترین افراد برای پیوند سلول های بنیادی موفق برای شما کسانی هستند که در گروه نژادی یا قومی شما قرار می گیرند.پیوند مغز استخوان سنین اما استفاده از سلولهای بنیادی دهنده غیرخویشاوند سازگار منجر به عوارض بیشتری می شود.

گاهی از سلول های بنیادی بند ناف استفاده می شود. این سلولهای بنیادی پس از تولد نوزاد و قطع بند ناف از خون بند ناف و جفت گرفته می شود.

در لوسمی ها استفاده از پیوند آلوژن ارجح تر از پیوند اتولوگ است زیرا لوسمی بیماری ایست که خون و مغز استخوان را درگیر می نماید بنابراین دادن سلول های خود بیمار به وی به معنی برگرداندن برخی سلولهای لوسمی به بیمار است. سلولهای دهنده همچنین با مکانیسم "پیوند علیه لوسمی" کمک کننده هستند. زمانیکه سلول های ایمنی دهنده به بدن تزریق می شود انها سلولهای لوسمی باقیمانده را بعنوان غریبه می بینند و به آنها حمله می کنند. این اثر با پیوند اتولوگ دیده نمی شود.

پیوند آلوژن می تواند خطرات و عوارض جدی داشته باشد (برای آگاهی بیشتر به بخش "عوارض پیوند آلوژن" در وبسایت سنین مراجعه نمایید). بنابراین بیماران بطور متداول باید جوانتر و نسبتا سالم باشند تا کاندیدای خوبی در نظر گرفته شوند. چالش دیگر اینست که گاهی پیدا کردن دهنده مناسب سخت است.

 


منبع: 2018 American Cancer Society

مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی

بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی