موسسه سنین CNIN Institute

سرطان تیرویید

Thyroid Cancer


 

سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
گردآورنده و بازبینی: سید رضا کسایی، فوق تخصص غدد و متابولیسم

سرطان های اعضای بدن