موسسه سنین CNIN Institute

 کمک گیری از سنین

 

سنین موسسه ای مردم نهاد است و با اندیشه کمک هوشمندانه به بیماران سرطانی شکل گرفته است. معتقدیم برای کنترل سرطان و کمک بنیادی به بیماران نیاز است اقداماتی فراتر از اقدامات صورت گرفته فعلی انجام گیرد. مانند هر بیماری دیگری موثر ترین و مهمترین اقدام برای تسلط بر بیماری پیشگیری از وقوع آن است. هدف اصلی ما نوآوری در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان است. در حال حاضر نیروهای داوطلب متخصص ما می توانند در موارد زیر به شما یاری رسانند:

1- ارایه "مشاوره روانشناسی" حضوری  به بیماران مبتلا به سرطان.
 
2- ارایه "مشاوره پزشکی" کتبی (رایگان) در زمینه های مختلف سرطان (پیشگیری، تشخیص، درمان، ...) به بیماران مبتلا به سرطان، خانواده ایشان و عموم جامعه(از طریق اینستاگرام).
 
3- ارایه "مشاوره تغذیه" کتبی (رایگان) به بیماران مبتلا به سرطان.
 
4- ارایه "اطلاعات معتبر" در زمینه های مختلف سرطان از طریق "اینستاگرام" (موسسه سنین - روانشناسی سنین) و "وبسایت" (موسسه سنین - روانشناسی سنین).
 
5- کمک به اجرای "مطالعات یا پژوهش های نوآورانه": چنانچه شما طرح پژوهشی نوآورانه ای در زمینه سرطان داشته باشید می توانید آنرا با ما مطرح نمایید (cnin.ir@gmail.com) تا در صورتیکه در چارچوب اساسنامه موسسه باشد در به نتیجه رساندن آن شما را یاری نماییم.