موسسه سنین CNIN Institute

سارکوم استخوان (استئوسارکوم)

Bone Sarcoma (Osteosarcoma)


 

سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


مترجم: فاطمه جمالی، پزشک "انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران"
 
منبع: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 2017
مترجم: خسرو سبحانیان، پزشک
گردآورنده: فیصل یوسف زاده، دانشجوی پزشکی
 
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن