موسسه سنین CNIN Institute

سرطان رحم

Uterus Cancer


 

سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
 
منبع: Danforths Obstetrics & Gynecology 2015
مترجم: خاطره فرشادی، پزشک
 
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن