موسسه سنین CNIN Institute

سرطان ریه غیر سلول کوچک

Nonsmall Cell Lung Cancer (NSCLC)


 

سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
           فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی   
 
منبع: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 2017 مترجم: خسرو سبحانیان، پزشک
        Schwartz's Principles of Surgery, 10e
گردآورنده:  مجید طاهری، دانشجوی پزشکی
 
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن