موسسه سنین CNIN Institute

ریسک فاکتورهای سرطان (مورد تردید)

Cancer Risk Factors (Suspicious)


 

مقدمه:

آلاینده ها ترکیباتی هستند که بطور مستقیم مصرف نمی‌شوند و از طریق کشاورزی، دامداری و یا در فرایند تولید مواد غذایی وارد منابع غذایی انسان می‌شوند. ترکیباتی مانند هورمون‌های رشد، آنتی‌بیوتیک‌ها، آفت‌ کش‌ها و علف‌کش‌های مورد استفاده در دامپروری و کشاورزی و ترکیباتی مانند بیسفنول A BPA) (یا فتالاتها از راه بسته‌ بندی وارد غذا می‌شوند. برخی از این ترکیبات مستقیماً عامل سرطان شناخته نمی‌شوند، اما ممکنست روی خطر ابتلا به سرطان به شیوه‌های دیگر از قبیل فعالیت به شکل هورمون در بدن تأثیرگذار باشند.

 

افزودنیهاى غذا و ریسک سرطان

پرکردن دندان و ریسک سرطان

چربی/روغن و ریسک سرطان

رژ لب و ریسک سرطان

رنگ مو و ریسک سرطان

ظرف پلاستیکی و ریسک سرطان

شکر/شیرین کننده ها و ریسک سرطان

غذاى اشعه دیده و ریسک سرطان

فلزات سنگین و ریسک سرطان

قهوه و ریسک سرطان

كلر و ریسک سرطان

گیاهان تراریخته (اصلاح ژنتیک) و ریسک سرطان

مواد آرایشی و ریسک سرطان

نمک و ریسک سرطان

 

ریسک فاکتورهای سرطان

سرطان در اثر تغییرات ژنتیکی ایجاد می شود. این تغییرات منجربه رشد کنترل نشده سلول ها می شود. اغلب این تغییرات ژنتیکی غیر خانوادگی (تک گیر) است نه ارثی و خانوادگی. عامل بروز این تغییرات ژنتیکی فاکتورهای محیطی است. فاکتور محیطی یعنی هر عامل خارج از بدن انسان که بر بدن انسان تاثیر می گذارد که شامل فاکتورهای فیزیکی (آلودگی هوا، نور خورشید، ...) و شیوه زندگی (بی تحرکی، ...) و رفتارهای ما (تغذیه، ...) می شود. به دلیل ابهامات مطالعات علت شناسی، سرطانزایی اغلب فاکتورهای محیطی مورد تردید است.