موسسه سنین CNIN Institute

سرطان کبد

Liver Cancer


 

سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
 
منبع: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 2017
مترجم: خسرو سبحانیان، پزشک
گردآورنده: آمنه کاویان، پزشک
 
بازبینی: سیدسعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن