انواع سرطان

سرطان می تواند از هر جایی از بدن برخیزد. بیش از 100 نوع سرطان وجود دارد. انواع سرطان معمولا بر اساس عضو یا بافتی که سرطان در آن تشکیل می شود نامگذاری می شوند اما ممکنست بر اساس نوع سلولی که آنها را می سازد هم نامگذاری شوند. بافت خاستگاه سرطان های خونی (لوسمی ها، ...) و لنفوم ها به ترتیب مغز استخوان و سیستم لنفاوی است و نسبت به تومورهای توپر (سرطان معده، روده، ...) متفاوت است. معمولا سرطان های خون ایجاد تومور توپر نمی کنند. سیستم مرحله بندی grade و stage سرطان های خون و لنفوم ها از تومورهای توپر متمایز است.


انواع سرطان های مقاوم به درمان:

واژه مقاوم بطور کلی به معنی کله شق یا درمان ناپذیر است و در پزشکی به طور خاص برای توصیف انواع سرطان هایی به کار می رود که یا از همان ابتدا به درمان پاسخ نمی دهند یا حین درمان به آن مقاوم می شوند. در مواردی یک نوع سرطان ابتدا به درمان پاسخ می دهد اما به فاصله کوتاهی مجدد شروع به رشد می کند.

زمانیکه سرطان مقاوم است یا مقاوم می شود، گام بعدی امتحان کردن فرم دیگر درمان (به آن خط دوم یا سوم درمان می گویند) یا شرکت در مطالعه بالینی است.

تعریف سرطان مقاوم به درمان برای انواع سرطان ها متفاوت است. مثلا در لنفوم غیر هوچکین سلول B تعریف مقاومت به درمان برای شروع درمان CAR T-cell عبارت است از مقاومت به 2 نوع درمان سرطان قبلی.

سرطان متاستاتیک چیست؟

مقدمه:

سلول های سالم بدن بر اساس یک الگوی منظم رشد می کنند، تقسیم می شوند و می میرند. درطول سال های اول عمر انسان سلول ها خیلی سریع تر از دوران بزرگسالی تقسیم می شوند و بعد از آن تقسیم سلول ها فقط محدود به جایگزینی سلول های مرده ویا ترمیم بافت ها می شود. ولی سلول های سرطانی این توانایی را دارند که همچنان به رشد و تقسیم خود ادامه دهند. این سلول ها در بدن تجمع یافته و تشکیل تومور می دهند که می تواند اثر فشاری، داشته باشند. همچنین سلولهای سرطانی می توانند با حرکت به بافتهای نرمال مجاور به طور موضعی پخش شوند و اثر تهاجمی یا تخریبی روی بافت های سالم داشته باشند.

اگر سلول ها از این تومورها جدا شوند می توانند از طریق خون یا جریان لنفاوی در سراسر بدن منتشر شوند و به نقاط دیگر بدن برسند. ممکنست آنها جایی دیگر مستقر شده و سلول های سرطانی در این موقعیت جدید به رشد خود ادامه داده و توموری جدید را تشکیل دهند. به گسترش تومور به نقاط جدید بدن متاستاز می گویند. با اینکه سرطان گسترش می یابد ولی هنوز به همان نامی که از آنجا شروع شده بود، نامیده می شود در واقع سرطان متاستاتیک نامی مشابه سرطان اولیه دارد. مثلا اگر سرطان پروستات به استخوان متاستاز دهد هنوز به نام سرطان پروستات شناخته می شود و اگر سرطان پستان به ریه ها متاستاز دهد هنوز به نام سرطان پستان نامیده می شود و مانند مرحله 4 سرطان سینه درمان می شود نه سرطان ریه.

دلیل اصلی اینکه مساله سرطان اینقدر جدی شده است توانایی انتشار در بدن است. این انتشار سرطان می تواند به صورت منطقه ای به غدد لنفاوی نزدیک یا به اعضای دوردست بدن باشد. در بسیاری از سرطانها این مرحله متاستاتیک را stage 4 می نامند.

زیر میکروسکوپ، سلولهای کنسر متاستاتیک ظاهری مانند سرطان دیده شده در مکان اولیه دارد. به این ترتیب پزشکان می توانند بگویند که این سرطانی است که از سرطان جای دیگری از بدن به اینجا کشیده شده است.

عود سرطان

 

زمانیکه سرطان بعد از درمان بر میگردد، پزشکان به آن عود سرطان یا سرطان راجعه میگویند. شنیدن اینکه سرطان عود کرده است، میتواند موجب احساس شوک، خشم، ناراحتی و ترس شود. اما شما اکنون چیزی را دارید که قبلا تجربه نکرده اید. شما قبلا یکبار با سرطان زندگی کرده اید و میدانید باید چه انتظاری داشته باشید.

همچنین بیاد داشته باشید که ممکنست درمانها از زمانیکه بیماری شما اولین بار تشخیص داده شد پیشرفت کرده باشند. داروها یا روشهای جدید ممکنست به درمان شما یا کنترل عوارض درمان کمک کند. در برخی بیماران، پیشرفتهای درمانی موجب برگشت سرطان از وضعیت پیشرونده به یک سیر مزمن شده است که میتواند برای سالها بیماری را ...

ادامه مطلب.


اخبار جدید