موسسه سنین CNIN Institute

سرطان ریه سلول کوچک

Small Cell Lung Cancer (SCLC)


 

سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
 
منبع: 2018 Medscape
گردآورنده: جواد اسکندری نسب، دانشجوی پزشکی
 
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن